Freelance translators

Panjarwa, kayadene juru basa, mbisakake komunikasi antarane kabudhayan kanthi njarwakake basa siji menyang basa liyane. Panjarwa makarya ing teks tinulis, minangka walikane tembung sing dipocapake.

Njarwakake iku cakupane luwih akeh tinimbang konversi prasaja mbaka sak tembung saka basa siji menyang basa liyane. Panjarwa kudu ngerti tenan topik samubarang teks sing dijarwakake, sarta kabudhayan sing kagayut karo basa sumber lan target.

Kanthi luwih saka 300,000 panjarwa lan juru basa sing kadhaftar, ProZ.com nduweni basis dhata profesional basa online paling gedhe sak donya. Kanggo nemokake panjarwa pilihen pasangan basa utawa cobanen tlusur linuwih panjarwa lan juru basa. Panjenengan uga bisa njaluk kuotasi kanggo proyek jarwan spesifik kanthi masang proyek jarwan.

Select language pair:


Ora pirsa basa sing digoleki? Cobanen Tlusur panjarwa linuwih

Browse freelance translators by language pair:

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tlusur istilah
  • Proyek
  • Forum
  • Multiple search