Education


Ringkesan maneka jinis kursus palatihan, webinar, lan sumber-sumber pangajaran sing kasedhiya kanggo panjarwa lan juru basa ing ProZ.com.


Pelatihan sing disuwun

Pelatihan swarikat: Palatihan online sing bisa panjenengan pendhet salaras karo karikatan panjenengan.
Pelatihan privat: Kursus-kursus kasebut bisa migunakake Skype, email, utawa cara-cara liyane sing disaguhi bareng.
Video: Video ngenani maneka warna topik sing kagayut karo industri jarwan.

Kursus kajadwal

Webinar: Presentasi online sing dianakake langsung ing kelas virtual.
Pelatihan online: Memper karo webinar, sesi palatihan online biasane luwih suwe, luwih interaktif, lan nawakake luwih akeh materi sing bisa diundhuh.
Pelatihan wawantemu: Sesi palatihan mawa ketemu adhep-adhepan sing lumaku antarane 1 tekan 2 dina lan dianakake ing kutha-kutha ing saindhenging donya.
Pelatihan SDL Trados: Mangerteni carane migunakake produk SDL Trados panjenengan kanthi maksimal saka panglatih SDL Trados sing wis lulus sertifikasi.

Basis kawruh

Wiki industri jarwan: Ngabisakake pangguna ProZ.com ngumpulake lan mbage kawruh bebarengan ngenani industri jarwan. Kalebu ing babagan kasebut bisa uga ngenani piye carane ngawiti ing industri iki, bab pajek ing maneka negara, CAT Tools, kualitas jarwan, lsp.
Artikel: Kumpulan artikel online lan kawruh kagayut liyane ngenani bab-bab sing diminati para panjarwa, juru basa, lan profesional basa liyane.
Buku: Buku-buku sing ana gandheng cenenge karo jarwan sing didol ing ProZ.com.


Katrangan situs

Mriksani sedhela kaunggulan-kaunggulan sing kasedhiya ing ProZ.com
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Tlusur istilah
  • Proyek
  • Forum
  • Multiple search